Opleidingen

Uo5 Basisveiligheids-VCA vol leidinggevenden

Uo5 Basisveiligheids-VCA vol leidinggevenden

De Cursus bieden wij u aan in samenwerking met Bax verkeersopleidingen:
Met het VCA VOL leidinggevenden diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM
(Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die is vastgesteld is door VCA. U laat daarmee zien dat u veilig kunt werken. Ook laat u zien dat u rekening houdt met het milieu en de gezondheid van anderen en uzelf.
 
Doel:
Alle leidinggevenden moeten beschikken over kennis ten aanzien van veiligheid. Daarnaast moet
worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te
geven over de risico's van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze te beperken. Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat moet na 10 jaar een verlengingsopleiding met bijbehorend examen met voldoende resultaat afgesloten worden. 

Voor wie:
Leidinggevenden die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen. Bijvoorbeeld voormannen van verhuisploegen, uitvoerders van kraanbedrijven of ploegleiders bij bouw- en installatiebedrijven, afwerkbedrijven en wegvervoer. Voor de verlengingsopleiding dienen deelnemers in het bezig te zijn van een geldig VCA VOL certificaat. 

Inhoud:

  • Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving
  • Hoe ontstaat een ongeval?
  • Het bevorderen van veilig werken
  • Veiligheidsprocedures
  • Taakrisicoanalyse en bedrijfsnoodplan
  • Gevarenbronnen/Toxicologie
  • Ergonomie 

Examen:
Na afloop wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. 

Waarde nascholing:
Effectief 7 uur voor de nascholing code 95.

Locatie:
De opleiding vindt plaats bij Bax Verkeersopleidingen. Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden

INSCHRIJVEN